Konflikt dwóch głosów w jednym sercu przeżywamy jako rozdarcie i podział.. Głos prawdziwego ja, który zaprasza do wzrastania i głos fałszywego ja, który przekonuje, że już jesteś wielki. Kiedy nauczymy się rozpoznamy źródło każdego z nich, wtedy otwiera się droga do scalenia podzielonego serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *