Oto trzeci dzień drogi i kolejne ważne pytanie dotyczące powszechnych praktyk religijnych, pytanie o ich sens duchowy, a nie tylko o potrzebę spełniania religijnych obowiązków. Post jako powszechna praktyka wielu wspólnot i poszczególnych osób poszukujących duchowego rozwoju również bywa różnie rozumiany. Każdy osobiście musi mu nadać sens lub w konsekwencji odrzucić praktykę, gdy takiego sensu nie znajdzie. Jednym z ciekawych wymiarów postu jest szeroko rozumiane oczyszczenie, ale nie z grzechów i poczucia winy, ale jako sposób zadbania o stworzenie jak największej przestrzeni na przyjęcie darów. Im więcej przestrzeni – tym więcej darów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *