Chcemy porozmawiać o potrzebie odnowienia relacji z sobą samym na poziomie wewnętrznym. Wewnętrzny konflikt i podział są często przyczyną cierpienia, ale mogą być też sygnałem do rozpoczęcia procesu odnowienia relacji z sobą samym. Najwięcej do zrobienia mamy w procesie pojednania tego, co duchowe z tym, co cielesne, ponieważ przez wieki chrześcijaństwo odrzucało wymiar cielesny jako wrogi i utrudniający rozwój duchowy. Przekaz ewangeliczny pokazuje zaś, że to, co duchowe jest również ucieleśnione, a kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy świątynią Boga, wtedy potrzeba troski o ciało staje się drogą rozwoju i duchowej przemiany. Wszystkie te wymiary: cielesny, umysłowy i duchowy łączą się w jedną całość, a proces odnowienia więzi w każdym z nich jest kluczowy dla pełni życia i otwarcia serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *