Epizod podzielony jest na rozdziały:

00:00 wprowadzenie
00:41 posłuchajmy Ewangelii
01:34 dlaczego tu jestem
07:16 odnaleźć życiodajne źródło
13:28 zaufaj swemu sercu
17:46 modlitwa – bycie z Bogiem
19:33 doświadczenie mistyczne
25:25 trzy ważne wybory
33:43 umiłowani – bezpieczni i gotowi do dawania siebie
38:57 dziecko Boże, zrodzone z miłości
44:30 cenni i błogosławieni

Spotkania w cyklu Kontemplacyjny wymiar Ewangelii odbywają się na platformie Zoom w każdą niedzielę o 11:00, wszyscy chętni mogą w nich uczestniczyć poprzez link:
https://wojciech555.clickmeeting.com/kontemplacyjny-wymiar-ewangelii

Rozważasz wsparcie tego kanału i mojej pracy oto jak to zrobić – kliknij na link:
https://docs.google.com/document/d/1qSixAlQL1x0lSLZOapg78T7B7BOFw4gPHT6zjZ4p6b4/edit?usp=sharing