Odpowiedzi na najważniejsze pytania, które zaproponowali ci inni ludzie wymagają osobistej weryfikacji, trzeba je ponownie zadać, trzeba poszukać własnych odpowiedzi, gotów by to zrobić? Masz w sobie mądrość Chrystusową, masz swoje osobiste doświadczenie, które często kłóci się z tym, co ci wpojono – czas to zweryfikować. Proponuję zacząć od wejścia we własne doświadczenia, a nie wyuczone schematy i zaufać mądrości, którą nosisz w sercu. Przyjrzymy się też modelowi drogi duchowej przedstawionej w liście do Filipian św. Pawła, drogi uniżenia i wywyższenia, która harmonizuje z wieloma modelami mówiącymi o dwóch fundamentalnych etapach naszego życia.

Spotkania w cyklu Kontemplacyjny wymiar Ewangelii odbywają się na platformie Zoom w każdą niedzielę o 11:00, wszyscy chętni mogą w nich uczestniczyć poprzez link:
https://wojciech555.clickmeeting.com/kontemplacyjny-wymiar-ewangelii

Rozważasz wsparcie tego kanału i mojej pracy oto jak to zrobić – kliknij na link:
https://docs.google.com/document/d/1qSixAlQL1x0lSLZOapg78T7B7BOFw4gPHT6zjZ4p6b4/edit?usp=sharing