W tym odcinku:
Spróbujemy przyjrzeć się temu co niesie życie i odróżnić życie od sytuacji, które przynosi; zobaczyć, że jest ono fundamentem, na którym pojawiają się różne elementy. Są takie, z którymi próbujemy walczyć, bo są dla nas niemiłe, a to jest początek negowania życia, umniejszania go. Tymczasem chcemy go smakować, świętować.
Punktem wyjścia jest budowanie tego, co nazwaliśmy kontenerem, pojemnikiem. Są pewne zasady życia, które sprawiają, że nie jest ono rozlewiskiem, ale rzeką, która ma swój kierunek, swój bieg, swoje tempo, ale do tego potrzebuje brzegów, pewnych granic. To, co nazywamy przykazaniami, zasadami może nam pomóc takie granice zbudować, ale nie one są celem chcemy w ich przestrzeni odkrywać piękno tego, co życie przynosi akceptując, ciesząc się, smucąc się, przyjmując wszystko.
Chcemy również zobaczyć naszą ludzką zdolność do niegodziwości. Tak z naszego serca może wypływać coś, co może nawet przerazić, ale właśnie wtedy, kiedy jest już widoczne poznajemy, że taka rzeczywistość istnieje i nie będziemy z nią walczyć, ale chcemy tym bardziej wypełnić serce miłością i to tak mocno, by nie było już miejsca na niegodziwość.

Spotkania w cyklu Kontemplacyjny wymiar Ewangelii odbywają się na platformie Zoom w każdą niedzielę o 11:00, wszyscy chętni mogą w nich uczestniczyć poprzez link:
https://wojciech555.clickmeeting.com/kontemplacyjny-wymiar-ewangelii

Rozważasz wsparcie tego kanału i mojej pracy oto jak to zrobić – kliknij na link:
https://docs.google.com/document/d/1qSixAlQL1x0lSLZOapg78T7B7BOFw4gPHT6zjZ4p6b4/edit?usp=sharing