Oto dwie rzeczywistości, których nie da się opisać słowami, które wymagają bezpośredniego poznania na poziomie serca, to prawda i wolność. Możemy mieć swoje własne prawdy lub sposoby rozumienia prawdy, ale nas interesuje nie ten osobisty, ale uniwersalny wymiar prawy, a ten poznajemy tylko jako – bezpośrednie doświadczenie rzeczywistości, jako spotkanie z tym, co jest. Kiedy mówimy o wyzwalającym charakterze prawdy, to musimy najpierw zobaczyć, co ogranicza naszą wolność, a są to przede wszystkim wszelkie uwarunkowania, które narzuciły nam systemy, w których wzrastamy i żyjemy. Są one głęboko zapisane, a często tkwią już w nieświadomości i stamtąd sterują naszym życiem pozbawiając nas wolności. Prawda jako spotkanie z Rzeczywistością pozwala odzyskiwać wolności przez eliminację uwarunkowań i komunikację na poziomie serca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *